Een evenement organiseren in Arendonk? Er zijn een aantal zaken die je vooraf in orde moet brengen.

Als je een openbaar evenement wil organiseren in Arendonk, dien je hiervoor een aanvraag in bij de dienst vrije tijd. Niet zeker of jouw evenement openbaar is? Bekijk de criteria onderaan deze pagina.

 • De dienst vrije tijd onderzoekt je aanvraag,
 • informeert je vervolgens of je evenement georganiseerd mag worden,
 • aan welke voorwaarden je evenement moet voldoen,
 • en welke bijkomende maatregelen je moet nemen.

Gebruik het aanvraagformulier voor:

 • toelating organisatie evenement en/of,
 • aanvraag afwijking geluidsnormen en/of,
 • vergunning voor het schenken van alcoholische dranken.

Volgende documenten moeten bijgevoegd worden bij je aanvraag:

 • een ingevuld formulier aanvraag festiviteiten;
 • een inrichtingsplan van de locatie (openbaar domein).

Hou rekening met de aanvraagtermijnen:

 • Evenement: 60 dagen voorafgaand aan het evenement;
 • Wielerwedstrijd: 14 weken voorafgaand aan het evenement.

Deze tijd is nodig om elk dossier grondig te bekijken, de nodige adviezen te verlenen en een toelating te vragen aan de burgemeester / het college van burgemeester en schepenen.

Dien je aanvraag per mail in naar vrijetijd@arendonk.be of breng je aanvraag tijdig binnen bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis.

Wanneer is een evenement openbaar?

Een bijeenkomst is publiek toegankelijk als om het even wie wordt toegelaten:

 • ofwel helemaal vrij toegankelijk,
 • ofwel tegen betaling van een bedrag aan de ingang,
 • ofwel op voorlegging van een uitnodiging of toegangskaart, wanneer die verspreid of verkocht werden zonder enige selectie, aan iedereen die erom vroeg,
 • ofwel met een uitnodiging die geen individueel karakter heeft, of zonder naamsvermelding,
 • ofwel met een uitnodiging die in de media is verschenen en voor iedereen bestemd is,
 • ofwel omdat er aan de ingang geen enkele controle is op de personen die binnenkomen.

Deze toelating geldt dus niet voor privébijeenkomsten zoals een lentefeest, trouwfeest, ledenfeest van een vereniging of wekelijkse interne werking van een vereniging. Tijdens ieder evenement wordt het publieke of privékarakter van de bijeenkomst beoordeeld op basis van de bovenstaande criteria.

Heb je vragen of twijfels, contacteer dan de dienst vrije tijd.