Person placing its vote box
© Image by Freepik

Op zondag 9 juni 2024 zijn het verkiezingen. Die dag stemmen we voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers (federaal) en het Vlaams Parlement.

De stemming is verplicht voor alle Belgen vanaf 16 jaar en voor vooraf geregistreerde Europeanen.

De oproepingsbrief vind je ten laatste op 24 mei 2024 in je brievenbus.

Ik kan niet gaan stemmen

Kan je niet gaan stemmen? Dan heb je daar een goede reden voor nodig.

Je kan er in dat geval voor kiezen om een volmacht te geven of om geen stem uit te brengen (onthouding).

Stemmen met volmacht

Als je niet zelf kan gaan stemmen, kan je een volmacht geven aan een andere kiezer. Die kan dan in jouw plaats jouw stem uitbrengen.

Om volgende redenen kan je een volmacht geven:

  • Als je omwille van ziekte of handicap niet naar het stembureau kan komen (kan tot op de dag van de verkiezingen). Je hebt een bewijs van een arts nodig.
  • Als je omwille van beroepsredenen in het buitenland verblijft of op de dag van de stemming moet werken (kan tot op de dag van de verkiezingen). Je hebt dan een verklaring van je werkgever nodig.
  • Als je een zelfstandig beroep uitoefent en op de dag van de verkiezingen een activiteit hebt (kan tot de dag vóór de verkiezingen). Je tekent een verklaring op erewoord, je vult je ondernemingsnummer in en de burgemeester bekijkt je documenten voordat je een volmacht kan geven. Je maakt daarvoor een afspraak bij de dienst burgerzaken via 014 40 90 72 of burgerzaken@arendonk.be.
  • Als je in een toestand van vrijheidsberoving verkeert (kan tot op de dag van de verkiezingen). Je hebt een bewijs nodig van de directie van de penitentiaire instelling waar je verblijft.
  • Omwille van een activiteit in het kader van godsdienst of overtuiging (kan tot op de dag van de verkiezingen). Je hebt een bewijs nodig van de organisator van de religieuze activiteit.
  • Studenten die omwille van studieredenen niet kunnen gaan stemmen (kan tot op de dag van de verkiezingen). Je hebt een bewijs nodig van de directie van de onderwijsinstelling.
  • Als je op de dag van de verkiezingen in het buitenland verblijft voor een andere reden dan werk (kan tot de dag vóór de verkiezingen). Je moet je verblijf in het buitenland kunnen aantonen met de nodige bewijsstukken. De burgemeester zal oordelen of die voldoende zijn om met volmacht te kunnen stemmen. Je maakt daarvoor een afspraak bij de dienst burgerzaken via 014 40 90 72 of burgerzaken@arendonk.be.

Je kan hieronder een leeg volmachtformulier downloaden. Dat volmachtformulier moet ingevuld worden door de volmachtgever, de volmachtkrijger en de bevoegde instantie (bv. arts, werkgever ...).

De volmachtkrijger neemt dit mee als hij in jouw plaats gaat stemmen, indien mogelijk samen met je oproepingsbrief.

Let op! Elke kiezer kan maar voor één persoon met een volmacht stemmen.

Onthouding

Als je een geldige reden hebt om niet te gaan stemmen en je wil geen volmacht geven, kan je je ook officieel verontschuldigen.

Dat kan door je oproepingsbrief samen met de nodige bewijsstukken binnen te brengen in het gemeentehuis, ten laatste op vrijdag 7 juni 2024, of door die op de verkiezingsdag zelf binnen te (laten) brengen in het juiste stembureau.

Oefenen met een stemcomputer

Wil je vooraf al eens oefenen met een stemcomputer? In het gemeentehuis en in lokaal dienstencentrum Durgebont staat er één opgesteld. Daar kan je nog tot en met vrijdag 24 mei 2024 komen oefenen tijdens de openingsuren.

Op woensdag 22 mei 2024 van 13.30 uur tot 17.00 uur wordt er begeleiding voorzien aan de stemcomputer in lokaal dienstencentrum Durgebont.

Voor leerlingen van het Sint-Claracollege die voor het eerst moeten stemmen dit jaar, staat er ook een stemcomputer opgesteld in de inkomhal van de school.