Selective closeup shot white brown cat with cute kittens near leaves

In 2020 startte het lokaal bestuur met een actieplan om de zwerfkattenpopulatie in de gemeente terug te dringen.

Katten die niet gesteriliseerd zijn, kunnen na amper 16 maanden al voor 36 nakomelingen zorgen. Zo kan een zwerfkattenprobleem ontstaan. Dat levert niet alleen overlast op voor de omgeving, ook voor de dieren zelf is het leed groot.

Om dit een halt toe te roepen, willen we onze inwoners informeren en sensibiliseren. Het is immers verplicht om je huiskat te steriliseren/castreren en te chippen. Met preventie proberen we de instroom van zwerfkatten te reduceren.

Daarnaast willen we ook actief ingrijpen in de populatie zwerfkatten. We kiezen voor een systeem waarbij zwerfkatten gevangen worden en na sterilisatie opnieuw uitgezet worden op de plaats waar ze gevangen werden. Zo verhinderen we dat een andere zwerfkat het territorium komt inpalmen.

Voor het steriliseren van de katten en het onderzoek van de gezondheid werkt het lokaal bestuur samen met een dierenarts. Enkel gezonde katten worden opnieuw uitgezet.

Heb je een hart voor dieren en wil je meewerken aan het zwerfkattenproject? Neem dan contact op met de dienst grondgebiedszaken.