Brndweer2

Door PFAS-verontreiniging gelden onderstaande maatregelen in Arendonk.

Afgebakende zone

 • Kerkstraat 38
 • Moerenstraat 89

Maatregelen zone Kerkstraat 38

Op de site

 • Laat kinderen niet spelen op onbedekt terrein op de site.
 • Afhankelijk van de weersomstandigheden: maak het verharde terrein op de site regelmatig schoon met water.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond op de site verstuift of verwaait.

In een zone van 100 meter rond de site (te rekenen vanaf de perceelsgrens)

 • Voor ouderen, kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven:
  • Eet geen zelfgeteelde groenten en zelfgeteeld fruit.
  • Eet geen eieren van eigen kippen.
  • Eet geen zelfgeteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.
 • Algemene bevolking:
  • Eet je zelfgeteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was je fruit en groenten goed met water voor je ze eet.
  • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.
  • Gebruik je compost niet als meststof voor je tuin.
  • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
 • Goede hygiëne toepassen:
  • Was je handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
  • Maak je huis binnen schoon met water.

Op de site en in een zone van 500 meter rond de site

 • Gebruik je putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik je putwater niet om je zwembad te vullen of je moestuin water te geven.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals je auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven, maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je daarvoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet.

Maatregelen zone Moerenstraat 89

De resultaten van de bodemstaalanalyses zijn geruststellend waardoor er geen maatregelen voor bodemgebruik nodig zijn.

Op de site en in een zone van 500 meter rond de site

 • Gebruik je putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik je putwater niet om je zwembad te vullen of je moestuin water te geven.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals je auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven, maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je daarvoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet.

Wat zijn PFAS?

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die water-, vuil- of vetafstotend zijn. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in brandblusschuim, anti-aanbaklagen, waterafstotend textiel, bepaalde behandelde papiersoorten en sommige cosmetica en huishoudproducten.

Als je wordt blootgesteld aan PFAS heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid. Maar langdurige blootstelling kan op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die je niet kwijtraakt uit het lichaam en die zich dus opstapelen.

Meer info

Bekijk de tips in deze infographic om blootstelling aan PFAS te verminderen.

Meer info vind je op de website van de Vlaamse overheid.