Goorken P Stusz00014

Elk jaar kennen we brandgevaarlijke periodes in bos- en natuurgebieden.

Dat risico wordt dagelijks berekend (van 1 maart tot 30 september) en op basis daarvan wordt er beslist welke alarmeringsfase van kracht is.

Op dit moment is code groen van kracht in de provincie Antwerpen: weinig gevaar.

Er is geen bijzonder risico op brand in natuurgebieden. Als er brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte.

Meer info

www.natuurenbos/waarschuwingen