Wijzend mannetje met rekenmachine

Vanaf nu is het voor Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME’s), syndici en andere investeerders mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een premie voor werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, waarvoor eigenaar-bewoners vervolgens een aanvullende premie kunnen aanvragen.

Een aanvullende Mijn VerbouwPremie is voor eigenaar-bewoners die behoren tot de laagste en middelste inkomenscategorie of verhuurders aan een woonmaatschappij.

Deze aanvullende premie helpt hen bij de financiering van hun aandeel in de kosten voor investeringen in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

Aanvragen

De aanvraagprocedure verloopt in 2 stappen:

1. Aanvraag basispremie door VME, syndicus of een andere investeerder

Hierbij wordt het gebouwdossier opgemaakt. De aanvrager zal een aanvraag kunnen indienen per categorie van werken.

De aanvrager zal per aanvraag alle technische en financiële documenten moeten opladen (attesten, facturen, offertes), ook voor de werken waarvoor de VME of investeerder zelf geen premie kan ontvangen (zie schema hieronder). Bijkomende documenten die opgeladen moeten worden, zijn bijvoorbeeld de basisakte en een lijst van alle eigenaars (met vermelding van hun aandelen).

Na het indienen, ontvangt de aanvrager onmiddellijk een ontvangstbevestiging. De aanvrager moet deze ontvangstbevestiging bezorgen aan de betrokken eigenaars of verhuurders aan een woonmaatschappij.

Afbeelding1

2. Aanvraag aanvullende premie door eigenaar-bewoner of verhuurder aan een woonmaatschappij

De eigenaar-bewoner uit de laagste of middelste inkomenscategorie of verhuurder aan een woonmaatschappij kan een aanvraag voor een aanvullende premie indienen. De ontvangstbevestiging voor het gebouwdossier bevat de nodige informatie.

De aanvraag van de aanvullende premie moet binnen de 2 jaar gebeuren nadat de aanvraag voor de basispremie voor de gemeenschappelijke delen (tijdig) is ingediend.

Voorwaarden

De specifieke voorwaarden vind je op www.duurzaamwonen.be/mijn-verbouwpremie-voor-appartementen-en-appartementsgebouwen.

Hulp bij aanvragen?

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van deze of andere premies of leningen? Maak dan een afspraak bij het woon- en energieloket via 014 40 90 79 of energiehuiskempen@iok.be.