De gemeente stelt het pand op Vrijheid 62 ter beschikking voor starters, verhuizers of andere tijdelijke invullingen via handelshuur van korte duur. Bedoeling is om nieuwe projecten groeikansen te geven, zodat zij op een laagdrempelige manier hun concept kunnen proberen en dat nadien op een andere plaats kunnen verderzetten.

Eén van de doelstellingen binnen het detailhandelsbeleid van de gemeente is handelaars stimuleren om zich in het kernwinkelgebied te vestigen. Zo voorziet het subsidiereglement kernversterkend detailhandelsbeleid dat starters en verhuizers beroep kunnen doen op een renovatiepremie, starterspremie en verhuispremie als ze hun intrek nemen in een leegstaand pand in het kernwinkelgebied.

Meteen de stap zetten om een nieuwe zaak te starten of om een bestaande handelszaak te verhuizen naar het kernwinkelgebied is voor sommigen misschien een te grote sprong in het diepe. De gemeenteraad keurde daarom op 29 juni 2020 het reglement handelshuur korte duur Vrijheid 62 goed. De gemeente wil hiermee in eerste instantie starters of verhuizers een gemakkelijke opstart of test-case geven, maar ook andere tijdelijke invullingen zijn mogelijk.

Doelgroep

Het reglement richt zich in eerste instantie tot volgende kandidaten (categorie A):

  • starters die nog geen ondernemingsnummer hebben;
  • herstarters die na een periode van inactiviteit opnieuw willen starten;
  • verhuizers: bestaande Arendonkse handelszaak buiten het kernwinkelgebied die de intentie heeft naar het kernwinkelgebied te verhuizen en dat eerst eens wil uittesten.

Komen eveneens in aanmerking (categorie B):

  • bestaande Arendonkse ondernemer (geen handelszaak) die een nieuwe activiteit of deelactiviteit als handelszaak wil starten (bijvoorbeeld een schrijnwerker die een winkel met zelf gemaakte meubels wil starten);
  • bestaande handelszaak buiten Arendonk die de intentie heeft naar het kernwinkelgebied te verhuizen en dat eerst eens wil uittesten;
  • bestaande Arendonkse handelszaak die om bepaalde redenen (bv. verbouwing, wegenwerken) tijdelijk een andere locatie nodig heeft.

Inhoud

Vrijheid 62 is een zeer centraal gelegen handelspand in het centrum van Arendonk, in het kernwinkelgebied. Er zijn tal van andere handelszaken, horeca en diensten in de nabijheid. Door de goede ligging en de ruime gevelbreedte kan het pand dienen voor meerdere activiteiten. Er zijn openbare parkeerplaatsen aan de overzijde. Die liggen in de blauwe zone, dus geen ‘lang-parkeerders’. Parking Deroissart is op wandelafstand.

Het pand kan gehuurd worden voor detailhandel, maar ook bepaalde diensten, ambachten, cultuur en ontspanning komen in aanmerking. Een meer gedetailleerde lijst is opgenomen in artikel 4 van het reglement en de bijhorende bijlage. Het pand is niet geschikt voor horeca. Daarvoor zijn andere, betere mogelijkheden, zowel binnen als buiten het kernwinkelgebied.

De huurprijs bedraagt 400 euro per maand. Kandidaat-huurders kunnen een afspraak maken om het pand te bezichtigen.

De huurperiode bedraagt minimum 3 maanden tot maximum 12 maanden. De kandidaat-huurder geeft zelf aan van wanneer tot wanneer hij wil huren. De planning wanneer Vrijheid 62 al toegekend is, kan door iedereen opgevraagd worden.

Aanvraag

Kandidaten voor Vrijheid 62 kunnen binnen een zogenaamde ‘open oproep’ op elk moment hun aanvraag indienen. 2 keer per jaar (30 november en 31 mei) worden alle ingediende kandidaturen beoordeeld en wordt de huur effectief toegewezen.

Als meerdere kandidaten indienden voor eenzelfde huurperiode en als dat na eventueel overleg niet op elkaar afgestemd geraakt, wordt een rangorde opgemaakt:

  • categorie A heeft voorrang op categorie B;
  • activiteiten in de branches detailhandel hebben voorrang op andere branches;
  • innovatief concept en complementariteit ten opzichte van het bestaande aanbod in de gemeente.

De gemeente doet dit niet alleen

Voor de aankoop van Vrijheid 62 kon de gemeente rekenen op een subsidie van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.