Om terrassen en schuttingen op de openbare weg te plaatsen, moet je een vergunning hebben.

Niets is leuker dan een zomers terrasje in de dorpskern. Maar niet elke horecazaak heeft genoeg plaats op eigen grond om zo'n terras uit te bouwen. En op zich is er ook niets mis met een terras op een plein of op de stoep. Tenminste als er goede afspraken gemaakt zijn om de voorbijgangers en de buren niet te hinderen. En als de regels inzake ruimtelijke ordening niet geschonden worden.

Horecazaken met een vergunning om drank en/of voedsel eten te serveren, kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een terras. In deel A van het Uniform Gemeentelijk Politiereglement staan de algemene regels opgenomen waaraan terrassen op het openbaar domein moeten voldoen.

Om een terras op het openbaar domein te mogen plaatsen, heb je een vergunning van het college van burgemeester en schepenen nodig. Het terras moet ook aan een aantal normen voldoen inzake verkeersveiligheid. Mogelijk heb je ook een omgevingsvergunning nodig.

Horecazaken die een terras op het openbaar domein willen starten, nemen daarvoor contact op met de dienst mobiliteit. Het is mogelijk om zowel in de zomer als in de winter een terras te plaatsen.

Voor terrassen langs de gewestwegen N118 en N139 moet ook de Vlaamse overheid (wegbeheerder AWV) steeds een vergunning verlenen.

Rookverbod en terrassen

Sinds 1 juli 2011 geldt een algemeen rookverbod in alle horeca-inrichtingen. Dat verbod is een gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof dat alle uitzonderingen in de wetgeving annuleert. De wet van 22 december 2009 over het rookverbod zegt dat 'het verboden is te roken in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Deze plaatsen moeten rookvrij zijn.'

Een gesloten plaats is in de wet gedefinieerd als een 'plaats door wanden afgesloten van de omgeving en voorzien van een plafond of zoldering'. Dat wil zeggen dat er op alle plaatsen die niet aan deze definitie voldoen wel mag gerookt worden, bijvoorbeeld op een openluchtterras aan een horecazaak.

Om niet als een gesloten plaats te worden beschouwd, moet een terras aan één zijde permanent en volledig open zijn, ongeacht de weersomstandigheden. De open zijde mag niet tijdelijk en/of deels afgesloten worden, bijvoorbeeld met een windscherm of zonnewering. Alleen als een terras aan deze voorwaarden voldoet, mag er gerookt worden.

Een terras dat daaraan niet voldoet, wordt als een gesloten plaats aanzien waar een rookverbod geldt en dus ook rookverbodstekens aangebracht moeten worden. In dat geval kan de oppervlakte van deze gesloten plaats meetellen bij de berekening van de maximale oppervlakte van de rookkamer.