De 3 gemeenten van de politiezone Kempen Noord-Oost hebben samen een Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP) uitgewerkt.

Het UGP zorgt ervoor dat de politie in de 3 gemeenten van de politiezone Kempen Noord-Oost op eenzelfde manier kan optreden.

Het reglement bestaat uit een gemeenschappelijk deel voor de hele politiezone, en een specifiek deel voor Arendonk afzonderlijk.

Een aantal regels kunnen bij overtreding bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Een gemeentelijke administratieve sanctie is een straf, meestal een boete, die een GAS-ambtenaar kan opleggen voor inbreuken op het gemeentereglement. Daarnaast heeft de GAS-ambtenaar de mogelijkheid om een bemiddeling op te starten, afhankelijk van de feiten. Het is op die manier een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast.