De kleinhandel is onderworpen aan verplichte sluitingsuren en een wekelijkse rustdag. Wat betekent dat? En welke afwijkingen zijn mogelijk?

De kleinhandel is onderworpen aan federale wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. De verplichting geldt niet voor diensten zoals horeca, kappers ...

Wekelijkse rustdag en sluitingsuren

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag. Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.

Een handelaar mag een andere dag dan zondag als wekelijkse rustdag kiezen. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen. De wekelijkse rustdag moet minstens voor 3 maanden dezelfde blijven.

Kleinhandelaars moeten zich ook houden aan de wettelijke sluitingsuren. Voor de meeste winkels (die normaal gesproken overdag open zijn) wil dat zeggen dat ze gesloten moeten zijn:

  • voor 5.00 uur en na 20.00 uur;
  • voor 5.00 uur en na 21.00 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21.00 uur open blijven.

Uiteraard moet ook rekening gehouden worden met de wetgeving op de zondagsrust.

Afwijking wekelijkse rustdag en sluitingsuren

Op initiatief van één of meerdere handelaars, handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden zoals wettelijke feestdagen, solden, feesten, jaarmarkt ...

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Op volgende data in 2024 wordt voor het ganse grondgebied van de gemeente Arendonk afwijking toegestaan op de wekelijkse rustdag en sluitingsuren:

Verloren maandag, maandag 8 januari 2024
Dinsdag 2 t.e.m. maandag 8 januari 2024

Jaarmarkt, maandag 11 maart 2024
Dinsdag 5 t.e.m. maandag 11 maart 2024

Pasen, zondag 31 maart 2024
Dinsdag 26 maart t.e.m. maandag 1 april 2024

Dag van de Arbeid, woensdag 1 mei 2024
Donderdag 25 april t.e.m. woensdag 1 mei 2024

Moederdag, zondag 12 mei 2024
Maandag 6 t.e.m. zondag 12 mei 2024

Braderijperiode, 17 t.e.m. 23 juni 2024
Maandag 17 t.e.m. zondag 23 juni 2024

Nationale feestdag, zondag 21 juli 2024
Maandag 15 t.e.m. zondag 21 juli 2024

O.L.V. Hemelvaart, donderdag 15 augustus 2024
Vrijdag 9 t.e.m. donderdag 15 augustus 2024

Weekend van de Klant, zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2024
Maandag 30 september t.e.m. zondag 6 oktober 2024

Allerheiligen, vrijdag 1 november 2024
Zaterdag 26 oktober t.e.m. vrijdag 1 november 2024

Black Friday, vrijdag 29 november 2024
Woensdag 27 november t.e.m. dinsdag 3 december 2024

Eindejaarsperiode, december 2024
Woensdag 4 t.e.m. dinsdag 31 december 2024

Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie gelden een aantal specifieke bepalingen van het Uniform Gemeentelijk Politiereglement - Deel A - Afdeling V - Hoofdstuk X. Zo is voor het openen of heropenen ervan een voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen nodig. Deze vergunning kan geweigerd worden op basis van een aantal objectieve criteria.

De burgemeester kan de sluiting van deze types van vestigingen bevelen die in overtreding zijn met het Uniform Gemeentelijk Politiereglement of de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Het is verboden nachtwinkels open te houden:

  • op vrijdag en zaterdag voor 18.00 uur en na 3.00 uur;
  • op de andere dagen voor 18.00 uur en na 1.00 uur.

Voor de private bureaus voor telecommunicatie zijn de sluitingsuren gelegen tussen 20.00 uur en 5.00 uur.