De kleinhandel is onderworpen aan verplichte sluitingsuren en een wekelijkse rustdag. Wat betekent dat? En welke afwijkingen zijn mogelijk?

De kleinhandel is onderworpen aan federale wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. De verplichting geldt niet voor diensten zoals horeca, kappers ...

Wekelijkse rustdag en sluitingsuren

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag. Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.

Een handelaar mag een andere dag dan zondag als wekelijkse rustdag kiezen. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen. De wekelijkse rustdag moet minstens voor 6 maanden dezelfde blijven.

Kleinhandelaars moeten zich ook houden aan de wettelijke sluitingsuren. Voor de meeste winkels (die normaal gesproken overdag open zijn) wil dat zeggen dat ze gesloten moeten zijn:

  • voor 5.00 uur en na 20.00 uur;
  • voor 5.00 uur en na 21.00 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21.00 uur open blijven.

Uiteraard moet ook rekening gehouden worden met de wetgeving op de zondagsrust.

Afwijking wekelijkse rustdag en sluitingsuren

Op initiatief van één of meerdere handelaars, handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden zoals wettelijke feestdagen, solden, feesten, jaarmarkt ...

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Op volgende data in 2020 wordt voor het ganse grondgebied van de gemeente Arendonk afwijking toegestaan op de wekelijkse rustdag en sluitingsuren:

Verloren maandag, maandag 13 januari 2020
Dinsdag 7 t.e.m. maandag 13 januari 2020

Jaarmarkt, maandag 9 maart 2020
Dinsdag 3 t.e.m. maandag 9 maart 2020

Pasen, zondag 12 april 2020
Dinsdag 7 t.e.m. maandag 13 april 2020

Dag van de Arbeid, vrijdag 1 mei 2020
Zaterdag 25 april t.e.m. vrijdag 1 mei 2020

Moederdag, zondag 10 mei 2020
Maandag 4 t.e.m. zondag 10 mei 2020

Braderijperiode, 18 t.e.m. 21 juni 2020
Maandag 15 t.e.m. zondag 21 juni 2020

Nationale feestdag, dinsdag 21 juli 2020
Woensdag 15 t.e.m. dinsdag 21 juli 2020

O.L.V. Hemelvaart, zaterdag 15 augustus 2020
Zondag 9 t.e.m. zaterdag 15 augustus 2020

Weekend van de Klant, zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2020
Maandag 28 september t.e.m. zondag 4 oktober 2020

Allerheiligen, zondag 1 november 2020
Dinsdag 28 oktober t.e.m. maandag 2 november 2020

Wapenstilstand, woensdag 11 november 2020
Donderdag 5 t.e.m. woensdag 11 november 2020

Eindejaarsperiode, december 2020
Vrijdag 4 t.e.m. donderdag 31 december 2020

Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie gelden een aantal specifieke bepalingen van het Uniform Gemeentelijk Politiereglement – Deel A – Afdeling V – Hoofdstuk X. Zo is voor het openen of heropenen ervan een voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen nodig. Deze vergunning kan geweigerd worden op basis van een aantal objectieve criteria.

De burgemeester kan de sluiting van deze types van vestigingen bevelen die in overtreding zijn met het Uniform Gemeentelijk Politiereglement of de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Het is verboden nachtwinkels open te houden:

  • op vrijdag en zaterdag voor 18.00 uur en na 3.00 uur;
  • op de andere dagen voor 18.00 uur en na 1.00 uur.

Voor de private bureaus voor telecommunicatie zijn de sluitingsuren gelegen tussen 20.00 uur en 5.00 uur.