Voor het openen of het heropenen van een nachtwinkel, belwinkel, videotheek, wedkantoor, seksshop of seksinrichting moet je een vergunning hebben.

Voor nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie, videotheken, wedkantoren, seksshops en seksinrichtingen gelden een aantal specifieke bepalingen van het Uniform Gemeentelijk Politiereglement – Deel A – Afdeling V – Hoofdstuk X en Hoofdstuk XI.

Zo is voor het openen of heropenen ervan een voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen nodig. Deze vergunning kan geweigerd worden op basis van een aantal objectieve criteria.

De burgemeester kan de sluiting van deze types van vestigingen bevelen die in overtreding zijn met het Uniform Gemeentelijk Politiereglement of met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.