Regelgeving en vergunningen voor ambulante handel, maandelijkse markt, jaarmarkt, rommelmarkten …

Maandelijkse markt

In Arendonk is het elke 2de maandag van de maand in de voormiddag marktdag op het marktplein (Vrijheid). Deze openbare markt wordt geregeld in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement – Deel B – Hoofdstuk VI.

In maart gaat de gewone maandelijkse markt niet door, dan is het jaarmarkt.

Vacante standplaatsen

Op dit moment zijn er 2 vaste standplaatsen vacant op onze maandelijkse markt. Heb je interesse, neem dan contact op met de dienst lokale economie via 014 40 90 67 of economie@arendonk.be.

Jaarmarkt

In Arendonk is het jaarmarkt op de 2de maandag van maart in de voormiddag. De praktische organisatie ervan is in handen van de Koninklijke Vereniging Turnhoutse Markthandelaars. Voor meer inlichtingen en aanvragen voor een standplaats kan je terecht op www.kv-tm.be/markt-arendonk.

Ambulante handel op openbaar domein

Buiten de maandelijkse markt is ambulante handel op het openbaar domein enkel toegestaan op vooraf bepaalde plaatsen en tijden, na een voorafgaande machtiging van de gemeente. Er wordt telkens 1 standplaats voorbehouden. Dit wordt geregeld in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement – Deel B – Hoofdstuk VI. Voor standplaatsen neem je contact op met de dienst lokale economie.

Momenteel gaat het om volgende standplaatsen:

 • Deroissart - donderdag van 9.00 uur tot 12.30 uur: viskraam
 • Deroissart - donderdag van 14.00 uur tot 18.00 uur (van 28 maart tot 20 juni): asperges
 • Deroissart - vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur: kippenkraam

Andere activiteiten waar toelating voor nodig is

Voor bepaalde andere vormen van ambulante handel of soortgelijke activiteiten is een voorafgaande toelating van de gemeente nodig:

 • ambulante activiteiten op private plaatsen langs de openbare weg of op commerciële parkings;
 • ambulante activiteiten op rondtrekkende wijze (bv. ijsventers);
 • occasionele verkoop met niet-commercieel karakter (bv. wafelverkoop van een vereniging);
 • private markten;
 • private kermissen;
 • manifestaties die verschillende niet-professionele verkopers verenigen (bv. rommel- of themamarkten);
 • manifestaties ter bevordering van de plaatselijke handel (bv. braderij);
 • manifestaties ter bevordering van het lokale gemeenschapsleven (bv. kerstmarkt of andere evenementen of festiviteiten);
 • verkoop door een handelaar vanuit een kraam voor zijn winkel;
 • verkoop door middel van automaten.

De wetgeving op ambulante handel voorziet tot slot nog enkele andere vormen van ambulante handel of soortgelijke activiteiten, waar geen voorafgaande toelating van de gemeente voor nodig is, maar waar wel een aantal andere voorwaarden voor gelden:

 • ambulante activiteiten op culturele en sportieve manifestaties;
 • handels-, ambachts- of landbouwbeurzen en tentoonstellingen;
 • rechtstreekse verkoop van producten door landbouwers, tuinbouwers of kwekers op de plaats van productie;
 • verkoop door een handelaar in de vestiging van een andere handelaar;
 • verkoop door een handelaar, ambachtsman, landbouwer, producent … buiten zijn vestiging in het kader van promotie (bv. wijndegustatie);
 • verkoop ten huize van de consument.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de dienst lokale economie.