Wil je met jouw vereniging of school een verkoop organiseren om geld in het laatje te brengen, dan heb je hiervoor toelating nodig.

De stickerverkoop van het Rode Kruis, de plantjesverkoop van Kom op tegen Kanker, de wafelverkoop van de jeugdbeweging … Het zijn enkele bekende voorbeelden van een occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter.

Voor een occasionele verkoop met niet-commercieel karakter is altijd een voorafgaande toestemming vereist. De verkoop moet ten voordele zijn van de in de wetgeving voorziene doelen: een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, of met als doel de verdediging en promotie van de natuur, de dierenwereld, een ambacht of streekproducten, of bij een humanitaire catastrofe, een ramp of belangrijke schade.

De toestemming is beperkt tot 1 jaar. Ze is hernieuwbaar.

Toestemming kan geweigerd worden als de doelstelling niet overeenstemt met bovenvermelde doelstellingen of als de vooropgestelde verkopen een risico vormen voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid of rust.

Elke verkoper moet tijdens de verkoop herkenbaar zijn via een kenmerk dat het mogelijk maakt om de operatie te identificeren (bv. aan de hand van een opschrift, logo of bekend symbool). Bovendien moet je bij de verkoop van gereglementeerde producten de geldende reglementering naleven (bv. voedingswaren).

Als de verkoop zich beperkt tot het grondgebied van de gemeente Arendonk kan je het formulier in het e-loket invullen. Als de verkoop plaatsvindt in meerdere gemeenten, dan bezorg je een ingevuld formulier per mail aan reglementen@vlaio.be.