Identiteitsdocument voor kinderen met Belgische nationaliteit jonger dan 12 jaar.

Inhoud

De kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. De kids-ID is verplicht voor reizen naar het buitenland en vervangt het identiteitsbewijs voor reizen naar een land waar geen reispas vereist is.

De kaart is geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart.

Geldigheidsduur

Een kids-ID is altijd 3 jaar geldig. De kids-ID blijft geldig tot de vervaldag, ook al is jouw kind intussen 12 jaar geworden. Op die leeftijd krijgt elke Belg automatisch een elektronische identiteitskaart (eID).

Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Procedure

De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als je met je kind naar het buitenland gaat. Je vraagt de kids-ID aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn.

2 tot 3 weken later krijg je per post de pin- en pukcodes aan. Voor kinderen jonger dan 6 jaar is er alleen een pukcode. Met die code(s) kan de kids-ID afgehaald worden. Het kind moet bij de afhaling van de kaart niet aanwezig zijn.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag:

  • de elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de kids-ID aanvraagt;
  • een recente pasfoto van het kind die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's.

Bij de afhaling:

  • de codes die per post werden opgestuurd;
  • de oude kids-ID als je die hebt.

Bedrag

7,70 euro

Uitzonderingen

Er is ook een spoedprocedure als je de kids-ID dringend nodig hebt.

Bij een spoedprocedure wordt de identiteitskaart de eerstvolgende werkdag geleverd. De aanvraag moet gebeuren voor 15.00 uur. Deze procedure kost 105 euro.