Een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar, dat reist naar een land waarvoor geen reispas vereist is, moet een identiteitsbewijs hebben.

Inhoud

Wanneer een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar, dat ingeschreven is in de bevolkingsregisters, naar een land reist waar geen paspoort vereist is, moet het een identiteitsbewijs op zak hebben. Het identiteitsbewijs vermeldt naast de identiteitsgegevens en de afstamming, ook de naam, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon in geval van nood.

Het identiteitsbewijs is maximum 2 jaar geldig of tot de leeftijd van 12 jaar. De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs mag die van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

Het identiteitsbewijs vervalt:

  • na verloop van de geldigheidsduur;
  • bij verandering van verblijfplaats of adres;
  • bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit;
  • vanaf 12 jaar.

Voorwaarden

Een identiteitsbewijs wordt enkel uitgereikt aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

Belgische kinderen jonger dan 12 jaar hebben een kids-ID nodig om naar het buitenland te reizen.

Procedure

De ouder(s) of de perso(o)n(en) die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het identiteitsbewijs aan bij de dienst burgerzaken.

Bij de aanvraag van het identiteitsbewijs moet het kind aanwezig zijn voor een vergelijking met de foto.

Wat meebrengen

Bedrag

2 euro