De geboorte van een kindje is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van de ouder(s). Maar een geboorte heeft ook administratieve consequenties.

Inhoud

De aangifte van de geboorte van een kind doe je bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In Arendonk kan je hiervoor terecht bij de dienst burgerzaken - burgerlijke stand.

De aangifte moet uiterlijk 15 dagen na de geboorte gebeuren (geboortedag niet inbegrepen). Is de 15de dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan heb je tijd tot de eerstvolgende werkdag om de aangifte te doen.

De wettige ouders (de moeder en/of vader) van het kind geven de geboorte aan. De vader of meemoeder kan het kind aangeven als hij/zij gehuwd is met de moeder of als hij/zij het kind al voor de geboorte heeft erkend. Het is mogelijk om het kind te erkennen tijdens de aangifte. In dat geval moeten beide ouders aanwezig zijn.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart van de aangever (moeder, vader of beiden samen);
  • medisch geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw;
  • als je gehuwd bent: trouwboekje.

Bedrag

Het aangeven van een geboorte is gratis.

Uitzonderingen

Als de aangifte niet gebeurt binnen de gestelde termijn, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand hiervan, binnen 3 werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn, melding aan de persoon die hem van de bevalling op de hoogte gebracht heeft.

Dit kan een medewerker zijn van het ziekenhuis, de geneesheer, de vroedvrouw of een andere persoon die bij de bevalling aanwezig was als de bevalling niet in een ziekenhuis plaats vond.

Deze persoon moet binnen de 3 kalenderdagen (geen werkdagen) de aangifte doen.

Geboortepremie

De geboorte van een kindje is niet alleen een emotionele gebeurtenis. Ook financieel heeft dit een impact op het gezin. Met de geboortepremie willen we Arendonkse ouders een financieel duwtje in de rug geven.

Uitgebreide info vind je bij: Geboortepremie.

Gratis boom voor elke nieuwe inwoner

Sinds 2022 schenkt het lokaal bestuur een gratis boom aan elke nieuwe inwoner in Arendonk. Ouders die een kindje verwelkomen, krijgen hiervoor de nodige informatie van de dienst burgerzaken.

Uitgebreide info vind je bij: Gratis boom voor elke nieuwe inwoner.

Geboorteakte

Na de aangifte van een geboorte maken we een officieel document op, een geboorteakte. Je kan daarvan een kopie (afschrift) digitaal aanvragen.

Sterrenregister

Ouders van een stilgeboren kindje, kunnen hun kindje laten registreren in het sterrenregister.

Uitgebreide info vind je bij: Sterrenregister.