Op deze pagina stelt het gemeentebestuur documenten ter beschikking die te maken hebben met het AGB.

De beleidsrapporten van het AGB vind je op de pagina 'Beleidsinformatie'.

Sinds 1 januari 2020 zijn de besluitenlijsten van de raad van bestuur van AGB Arendonk terug te vinden in de raadpleegomgeving van Arendonk. Wie inzage wil in de notulen van de raad van bestuur of van het directiecomité kan dat schriftelijk vragen via het secretariaat van de gemeente: secretariaat@arendonk.be. Gelieve zo precies mogelijk te omschrijven wat je wil inzien.