Op deze pagina stelt het lokaal bestuur documenten ter beschikking die te maken hebben met het algemeen beleid. De papieren versies van deze documenten kan je steeds opvragen.

In de loop van 2019 werd werk gemaakt van een strategisch meerjarenplan 2020-2025. Gemeente en OCMW Arendonk hebben voortaan een gezamenlijk meerjarenplan. AGB Arendonk heeft een apart meerjarenplan. Je vindt beide documenten onderaan deze pagina.

Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende 6 jaar. In de strategische nota staan de beleidsdoelstellingen en de actieplannen die daarvoor uitgevoerd zullen worden centraal. Wat wil het bestuur bereiken en wat zal het daarvoor ondernemen? De volledige financiële planning op basis van de verwachte ontvangsten en uitgaven is terug te vinden in de financiële nota van het meerjarenplan. Dit alles wordt vervolledigd met een toelichting en bijkomende documentatie.

Voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werd een omgevingsanalyse opgemaakt. Deze omgevingsanalyse bestaat uit een inspiratienota en profielcijfers. Beide documenten zijn terug te vinden in de downloads hieronder.

Naast de omgevingsanalyse was ook het bestuursakkoord een belangrijke basis voor het meerjarenplan 2020-2025. De beleidsnota 2019-2024 door N-VA Arendonk & CD&V Arendonk is een politiek document waarin de 2 meerderheidspartijen de krijtlijnen voor de volgende jaren weergeven. De beleidsnota 2019-2024 vind je in de downloads hieronder.

De gemeente Arendonk wil haar inwoners zo veel mogelijk bij het beleid betrekken. Daarom nodigde het gemeentebestuur willekeurig een aantal inwoners uit om deel te nemen aan de burgerparticipatie op 19 oktober 2019. Het was een productieve voormiddag, waarbij het bestuur heel wat informatie kreeg over wat inwoners willen en waar zij mogelijkheden tot verbetering zien in het beleid. Het verslag van deze burgerparticipatie is terug te vinden in de downloads hieronder. In dat verslag vind je de meningen van de burgers terug die rond de tafel zaten. Dit is daarom niet per definitie het standpunt van het beleid. Wel werd deze informatie meegenomen naar de opmaak van het meerjarenplan. Beleid maken doe je immers niet alleen, maar samen.

Voor het meerjarenplan 2020-2025 besliste het bestuur om te rapporteren op actieplanniveau. In de strategische nota in het eerste deel van het meerjarenplan worden de doelstellingen en bijhorende actieplannen weergegeven. Het volledige overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende uitgaven en ontvangsten is terug te vinden in de downloads hieronder.

Ook alle aanpassingen meerjarenplan 2020-2025 en de jaarrekeningen (vanaf 2019) vind je op deze webpagina.

PDF Jaarrekening 2023 gemeente en OCMW - gepubliceerd op 14.05.2024 13,6 MB PDF Jaarrekening 2023 AGB - gepubliceerd op 08.05.2024 6,6 MB PDF Aanpassing meerjarenplan gemeente en OCMW 2020-2025 - herziening 2023 en beginkrediet 2024 - gepubliceerd op 19.12.2023 6,4 MB PDF Aanpassing meerjarenplan AGB 2020-2025 - herziening 2023 en beginkrediet 2024 - gepubliceerd op 06.12.2023 3,5 MB PDF Jaarrekening 2022 OCMW en Gemeente Arendonk - gepubliceerd op 29.06.2023 12,5 MB PDF Jaarrekening 2022 AGB Arendonk - gepubliceerd op 29.06.2023 7,1 MB PDF Aanpassing meerjarenplan gemeente en OCMW 2020-2025 - herziening 2022 en beginkrediet 2023 - gepubliceerd op 19.12.2022 5,7 MB PDF Aanpassing meerjarenplan AGB 2020-2025 - herziening 2022 en beginkrediet 2023 - gepubliceerd op 19.12.2022 3,3 MB PDF Jaarrekening 2021 Gemeente en OCMW Arendonk - gepubliceerd op 01.07.2022 9,6 MB PDF Jaarrekening 2021 AGB Arendonk - gepubliceerd op 28.06.2022 6,6 MB PDF Aanpassing meerjarenplan 3 gemeente en OCMW 2020-2025 - gepubliceerd op 16.12.2021 5,9 MB PDF Aanpassing meerjarenplan 3 AGB 2020-2025 - gepubliceerd op 16.12.2021 1,4 MB PDF Aanpassing meerjarenplan 2 AGB 2020 2025 gepubliceerd op 12 02 2021 3,0 MB PDF Jaarrekening 2020 gemeente en OCMW - gepubliceerd op 29.06.2021 9,2 MB PDF Jaarrekening 2020 AGB Arendonk - gepubliceerd op 28.06.2021 5,6 MB PDF Aanpassing meerjarenplan 2 gemeente en OCMW 2020-2025 - gepubliceerd op 21.12.2020 5,2 MB PDF Aanpassing meerjarenplan 1 gemeente en OCMW 2020-2025 - gepubliceerd op 22.10.2020 4,7 MB PDF Aanpassing meerjarenplan 1 AGB 2020-2025 - gepubliceerd op 08.10.2020 2,9 MB PDF Meerjarenplan gemeente en OCMW 2020-2025 7,3 MB PDF Meerjarenplan AGB 2020-2025 3,8 MB PDF Omgevingsanalyse inspiratienota 535,2 KB PDF Omgevingsanalyse profielcijfers 4,2 MB PDF Beleidsnota 2019-2024 1,4 MB PDF Burgerparticipatie 19 oktober 2019 verslag 741,4 KB PDF Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties gemeente en OCMW 239,1 KB PDF Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties AGB 153,7 KB PDF RMW 09.12.2019 Vaststelling meerjarenplan 2020-2025 OCMW Arendonk 128,5 KB PDF GR 09.12.2019 Vaststelling meerjarenplan 2020-2025 gemeente Arendonk 155,6 KB PDF GR 09.12.2019 Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 OCMW Arendonk 135,5 KB PDF RVB 27.11.2019 Vaststelling meerjarenplan 2020-2025 AGB Arendonk 91,7 KB PDF GR 09.12.2019 Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 AGB Arendonk 103,6 KB PDF GR 29.06.2020 Jaarrekening 2019 gemeente Arendonk - gepubliceerd op 06.07.2020 2,8 MB PDF GR 29.06.2020 OCMW-jaarrekening 2019 - gepubliceerd op 06.07.2020 3,2 MB PDF GR 29.06.2020 Jaarrekening 2019 AGB Arendonk - gepubliceerd op 06.07.2020 2,7 MB PDF RVB 24.09.2020 Vaststelling AMJP 1 2020-2025 AGB Arendonk - gepubliceerd op 08.10.2020 170,5 KB PDF RMW 12.10.2020 Vaststelling AMJP 1 2020-2025 OCMW Arendonk - gepubliceerd op 22.10.2020 66,7 KB PDF GR 12.10.2020 Vaststelling AMJP 1 2020-2025 gemeente Arendonk - gepubliceerd op 22.10.2020 66,0 KB PDF GR 12.10.2020 Goedkeuring AMJP 1 2020-2025 OCMW Arendonk - gepubliceerd op 22.10.2020 66,5 KB PDF GR 12.10.2020 Goedkeuring AMJP 1 2020-2025 AGB Arendonk - gepubliceerd op 22.10.2020 65,1 KB PDF RVB 4 02 2021 Vaststelling AMJP 2 2020 2025 AGB Arendonk gepubliceerd op 12 02 2021 117,6 KB PDF RMW 14.12.2020 Vaststelling AMJP 2 2020-2025 OCMW Arendonk - gepubliceerd op 21.12.2020 171,8 KB PDF GR 14.12.2020 Vaststelling AMJP 2 2020-2025 gemeente Arendonk - gepubliceerd op 21.12.2020 171,7 KB PDF GR 14.12.2020 Goedkeuring AMJP 2 2020-2025 OCMW Arendonk - gepubliceerd op 21.12.2020 172,4 KB PDF GR 08.02.2021 Goedkeuring AMJP 2 2020-2025 AGB Arendonk - gepubliceerd op 12.02.2021 118,1 KB PDF RVB 17.06.2021 Vaststelling jaarrekening 2020 AGB Arendonk - gepubliceerd op 28.06.2021 54,1 KB PDF RMW 28.06.2021 Vaststelling jaarrekening 2020 OCMW Arendonk - gepubliceerd op 29.06.2021 106,9 KB PDF GR 28.06.2021 Vaststelling jaarrekening 2020 gemeente Arendonk - gepubliceerd op 29.06.2021 106,3 KB PDF GR 28.06.2021 Goedkeuring jaarrekening 2020 OCMW Arendonk - gepubliceerd op 29.06.2021 107,3 KB PDF GR 28.06.2021 Advies jaarrekening 2020 AGB Arendonk - gepubliceerd op 29.06.2021 104,7 KB PDF RVB 25.11.2021 Vaststelling AMPJ 3 2020-2025 AGB Arendonk - gepubliceerd op 16.12.2021 109,6 KB PDF RMW 13.12.2021 Vaststelling AMJP 3 2020-2025 OCMW Arendonk - gepubliceerd op 16.12.2021 117,7 KB PDF GR 13.12.2021 Vaststelling AMJP 3 2020-2025 gemeente Arendonk - gepubliceerd op 16.12.2021 116,8 KB PDF GR 13.12.2021 Goedkeuring AMJP 3 2020-2025 OCMW Arendonk - gepubliceerd op 16.12.2021 118,4 KB PDF GR 13.12.2021 Goedkeuring AMJP 3 2020-2025 AGB Arendonk - gepubliceerd op 16.12.2021 115,9 KB PDF RVB 13.06.2022 Vaststelling jaarrekening 2021 AGB Arendonk - gepubliceerd op 28.06.2022 57,0 KB PDF RMW 27.06.2022 Vaststelling jaarrekening 2021 OCMW Arendonk - gepubliceerd op 01.07.2022 59,5 KB PDF GR 27.06.2022 Vaststelling jaarrekening 2021 gemeente Arendonk - gepubliceerd op 01.07.2022 58,5 KB PDF GR 27.06.2022 Goedkeuring jaarrekening 2021 OCMW Arendonk - gepubliceerd op 01.07.2022 60,1 KB PDF GR 27.06.2022 Advies jaarrekening 2021 AGB Arendonk - gepubliceerd op 01.07.2022 57,6 KB PDF RVB 06.12.2022 Vaststelling AMJP 2020 - 2025 AGB Arendonk - gepubliceerd op 19.12.2022 61,1 KB PDF RMW 12.12.2022 Vaststelling AMJP 2020-2025 OCMW Arendonk - gepubliceerd op 19.12.2022 128,3 KB PDF GR 12.12.2022 Vaststelling AMJP 2020-2025 gemeente Arendonk - gepubliceerd op 19.12.2022 142,9 KB PDF GR 12.12.2022 Goedkeuring AMJP 2020-2025 OCMW Arendonk - gepubliceerd op 19.12.2022 127,9 KB PDF GR 12.12.2022 Goedkeuring AMJP 2020-2025 AGB Arendonk - gepubliceerd op 19.12.2022 125,9 KB PDF RVB 22.06.2023 Vaststelling jaarrekening 2022 AGB Arendonk - gepubliceerd op 29.06.2023 56,9 KB PDF RMW 26.06.2023 Vaststelling jaarrekening 2022 OCMW Arendonk - gepubliceerd op 29.06.2023 59,7 KB PDF GR 26.06.2023 Vaststelling jaarrekening 2022 gemeente Arendonk - gepubliceerd op 29.06.2023 123,9 KB PDF GR 26.06.2023 Goedkeuring jaarrekening 2022 OCMW Arendonk - gepubliceerd op 29.06.2023 124,6 KB PDF GR 26.06.2023 Advies jaarrekening 2022 AGB Arendonk - gepubliceerd op 29.06.2023 122,5 KB PDF RVB 30.11.2023 Vaststelling AMJP 2020-2025 AGB Arendonk - gepubliceerd op 06.12.2023 61,4 KB PDF RMW 11.12.2023 Vaststelling AMJP 2020-2025 OCMW Arendonk - gepubliceerd op 19.12.2023 63,9 KB PDF GR 11.12.2023 Vaststelling AMJP 2020-2025 gemeente Arendonk - gepubliceerd op 19.12.2023 72,7 KB PDF GR 11.12.2023 Goedkeuring AMJP 2020-2025 OCMW Arendonk - gepubliceerd op 19.12.2023 63,8 KB PDF GR 11.12.2023 Goedkeuring AMJP 2020-2025 AGB Arendonk - gepubliceerd op 19.12.2023 61,8 KB PDF RVB 02.05.2024 Vaststelling jaarrekening 2023 AGB Arendonk - gepubliceerd op 08.05.2024 57,2 KB PDF RMW 13.05.2024 Vaststelling jaarrekening 2023 OCMW Arendonk - gepubliceerd op 14.05.2024 60,0 KB PDF GR 13.05.2024 Vaststelling jaarrekening 2023 gemeente Arendonk - gepubliceerd op 14.05.2024 59,2 KB PDF GR 13.05.2024 Goedkeuring jaarrekening 2023 OCMW Arendonk - gepubliceerd op 14.05.2024 60,0 KB PDF GR 13.05.2024 Advies jaarrekening 2023 AGB Arendonk - gepubliceerd op 14.05.2024 58,2 KB