Het lokaal bestuur van Arendonk tekende op 6 mei 2014 het charter ‘Gezonde Gemeente’.

Onze levensverwachting stijgt jaar na jaar en ons zorgsysteem behoort tot de beste ter wereld.

Toch blijven heel veel ziektes het gevolg van een ongezonde leefstijl en/of ongezonde omgeving en dit bovenop de toegenomen zorgvraag door de vergrijzing en de groter wordende gezondheidskloof. Meer dan ooit denken we daarom steeds meer aan preventie.

Gezonde Gemeente geeft invulling aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. In het bijzonder doelstellingen 1, 3, 5, 10, 11 en 17 en aan de Vlaamse gezondheidsdoelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’.

Een Gezonde Gemeente streeft ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving dus, waarin gezondheidsverschillen vrijwel onbestaande zijn. Hoe gezonder je bent, hoe beter je kansen om je te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij.

We engageren ons om zowel sensibiliserende acties als projecten voor een gezond aanbod en een gezonde omgeving aan te bieden voor de inwoners en het eigen personeel.

Lopende of eerdere projecten:

 • Dienstfietsen voor korte verplaatsingen in samenwerking met Deeltijds Onderwijs Arendonk;
 • Arendonk stopt met roken;
 • Arendonk (be)weegt;
 • Arendonk ontstrest;
 • 10 000 stappen;
 • Verslavingspreventiebeleid;
 • Mindfulnesscursus;
 • Tournée Minerale;
 • Fruit op het werk voor het personeel van het lokaal bestuur Arendonk;
 • Inforeeks over borstvoeding i.s.m. Huis van het Kind Arendonk;
 • Spreuken in het straatbeeld;
 • Mijmerplekken i.s.m. LDC Durgebont;
 • Jaarlijks verschillende lezingen rond een gezondheidsthema.

Alle acties in het kader van Gezonde Gemeente promoten we aan de hand van het label ‘Gezonde Gemeente Arendonk’. Zo kunnen we ook de zichtbaarheid van onze inspanningen rond welzijn vergroten naar de burgers toe en dit extra in de verf zetten.

Volg de Facebookpagina 'Arendonk Gezonde Gemeente' voor nieuwe initiatieven!