Soms moeten er straten worden afgesloten of zijn er andere maatregelen nodig om de verkeersveiligheid tijdens een evenement te garanderen.

Wil je een manifestatie of evenement organiseren in onze gemeente en zijn hiervoor tijdelijke verkeersmaatregelen (bv. parkeerverbod, afsluiten van een straat …) nodig? Hou er dan rekening mee dat deze inname van het openbaar domein goedgekeurd moet worden door het college van burgemeester en schepenen en de betrokken wegbeheerder. Je vraagt dus best minstens 2 maanden vooraf deze toelating aan.

Voor de goedkeuring van de manifestatie wordt er rekening mee gehouden dat de verkeersmaatregelen niet ten koste gaan van de openbare veiligheid en met de categorisering van de wegen.