Wil je een deel van de openbare weg of van de publieke ruimte gebruiken voor bijvoorbeeld een bouwwerf, stelling, puincontainer, regenwaterafvoerpijp, terras … dan moet je dit vooraf aanvragen bij het lokaal bestuur.

Let op! Sinds 1 juli 2022 zijn aannemers die een signalisatievergunning voor grondwerken aanvragen, verplicht dit in te dienen via het GIPOD-formulier op de website van GIPOD. Alle info daarover is te vinden in de Module voor aannemers.

Als je als aannemer nog geen toegang hebt tot GIPOD, kan dat aangevraagd worden via digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be. Daarnaast heeft een aannemer het GIPOD-id nodig van het grondwerk, dat kan/moet de beheerder van de grondwerken bezorgen.

Inhoud

Om een deel van de openbare weg of publieke ruimte in onze gemeente te gebruiken, dien je vooraf een aanvraag tot inname van openbaar domein (signalisatievergunning) in bij het lokaal bestuur.

Voor volgende werken moet je een vergunning aanvragen:

  • inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor het plaatsen van een verhuiswagen en -lift …;
  • voor het plaatsen van containers, stellingen, bouwmaterialen … op openbaar domein;
  • voor het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone …;
  • bij werken zoals leveren en plaatsen van tegels met een vrachtwagen …;
  • als 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden voor het leveren van meubels …;
  • voor het gedeeltelijk of volledig afsluiten van wegen door werkzaamheden.

Voorwaarden

Je vraagt de vergunning minstens 2 weken vooraf aan.

Procedure

Je bezorgt je aanvraag aan het lokaal bestuur, samen met een plan waarop de inname aangeduid is en een signalisatieplan of schets.

Na goedkeuring van de aanvraag zal een signalisatievergunning worden opgestuurd naar de aanvrager en naar de lokale politie om de signalisatie te controleren voor de aanvang van de werken.

De aanvrager staat zelf in voor het plaatsen van de signalisatie conform het goedgekeurde plan en de vergunning.

Als je een parkeerverbod aanvraagt (bv. bij een verhuis), kan je de borden afhalen in de gemeentelijke werkplaats (Brandstraat 2) elke werkdag tussen 7.30 uur en 8.00 uur, tussen 13.00 uur en 13.30 uur of tussen 15.30 uur en 16.00 uur. Je brengt hiervoor de ondertekende signalisatievergunning en het ontleningsformulier mee.

De aanvraag kan je indienen via het e-loket of op papier invullen en bezorgen aan het lokaal bestuur. Het ontleningsformulier vind je bij de technische dienst in het gemeentehuis.

Voor de aanvraag van een vergunning langs de gewestwegen N118 en N139 moet de gemeente toestemming vragen aan de Vlaamse overheid. Hou er rekening mee dat dit proces wel wat tijd in beslag kan nemen.

Geopunt

Via de kaart van Geopunt kan je alle werken en evenementen raadplegen die mogelijk hinder veroorzaken.