Individueel vervoer, van deur tot deur, van rolstoelgebruikers en andere minder mobiele personen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en dit met een vervoermiddel met rolstoellift.

Is vervoer voor jou niet vanzelfsprekend? Ben je minder goed te been, tijdelijk niet rijgeschikt omwille van een ziekte of een operatie of ben je slechtziende? Kortom: ervaar je een mobiliteitsbeperking en heb je nood aan basisinformatie of advies op maat? Dan kun je daarvoor terecht bij de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) van de Provincie Antwerpen.

Hoe werkt het?

Stel je vervoersvraag telefonisch via 0800 32 732 of per mail en een medewerker gaat met je vraag aan de slag. Hij bekijkt welke vervoersaanbieders een oplossing kunnen bieden voor jouw situatie.

Er wordt zowel naar het openbaar vervoer (trein, bus …), vervoerders met aangepaste liftbussen, als naar vrijwilligerswerkingen (zoals de Minder Mobielen Centrale) gekeken. De medewerker geeft je daarna advies.

Voor personen met een rolstoel worden ritten meteen geboekt, met financiële tussenkomst.

Ben je geïnteresseerd?

MAV Provincie Antwerpen is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Meer info

0800 32 732
mav@provincieantwerpen.be
http://mav.info/