De Minder Mobielen Centrale biedt vervoersmogelijkheden aan personen met mobiliteitsproblemen dankzij vrijwillige chauffeurs.

Wat

De Minder Mobielen Centrale heeft als doel mensen te vervoeren met een beperkt inkomen, die problemen ondervinden om zich te verplaatsen, en hen op die manier uit hun sociaal isolement te halen.

De Minder Mobielen Centrale werkt met vrijwillige chauffeurs die met hun eigen wagen mensen vervoeren. De chauffeurs verzorgen het vervoer voor allerlei sociale activiteiten zoals bijeenkomsten, bezoekjes, winkelen, kapper ...

Voor wie

Mensen die omwille van ouderdom, ziekte of een handicap verplaatsingsproblemen ondervinden.

Gebruikers moeten een inkomen hebben dat lager ligt dan 2 keer het leefloon.

Bedrag

Het lidgeld bedraagt 12 euro voor een volledig jaar.
Vanaf juli betaal je nog 6 euro.

Als een koppel lid wordt, bedraagt het lidgeld per koppel 18 euro.

Per gereden kilometer betaal je 0,32 euro.
Een rit kost minimaal 3,20 euro.