Een gewestplan legt in grote lijnen de bestemming van de gronden vast.

Wat is een gewestplan?

De Vlaamse overheid heeft sinds 1972 verschillende gewestplannen opgemaakt. Zo’n gewestplan legt in grote lijnen de bestemming van gronden vast. Zo kan een grond bijvoorbeeld gelegen zijn in woongebied, agrarisch gebied of recreatiegebied.

Elk gebied of elke bestemming bevat specifieke voorschriften en bepaalt mee de bouw- en toepassingsmogelijkheden van de betrokken gronden.

Je kan alle geldende gewestplannen van Vlaanderen raadplegen op de website van Geo-Vlaanderen.

Welk gewestplan is van toepassing op onze gemeente?

Voor onze gemeente is het gewestplan Turnhout van toepassing. Dit gewestplan werd op 30 september 1977 vastgelegd bij Koninklijk Besluit.

Kunnen gewestplannen nog worden gewijzigd?

Momenteel worden geen wijzigingen meer doorgevoerd aan een gewestplan. De Vlaamse overheid heeft namelijk bepaald dat in de toekomst bestemmingen en bijhorende voorschriften kunnen worden vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

Deze RUP's heffen de gewestplanbestemming op voor het betrokken plangebied. Het gewestplan wordt daar dus niet gewijzigd, maar wel opgeheven.

Op plaatsen waar zo’n RUP nog niet van toepassing is, blijven de bestemmingen en voorschriften van de gewestplannen gelden.