Wil je een deel van de openbare weg of van de publieke ruimte gebruiken voor bijvoorbeeld een bouwwerf, stelling, puincontainer, regenwaterafvoerpijp, terras … dan moet je dit vooraf aanvragen bij het gemeentebestuur.

Meer info vind je bij: Inname openbaar domein.

Aanvrager

Verantwoordelijke signalisatie

Werken

Andere betrokkenen

Naam, adres, telefoon- of gsm-nummer, e-mailadres
Naam, adres, telefoon- of gsm-nummer, e-mailadres

Bij het invullen van dit formulier gebruiken we je gegevens enkel om gevolg te geven aan je vraag of opmerking. Bekijk ons volledige privacybeleid.