Elke gemeente beheert een inventaris van risicogronden die op haar grondgebied gelegen zijn.

In de gemeentelijke inventaris risicogronden worden alle percelen opgenomen waar een potentieel risico aanwezig is voor bodemverontreiniging. De gemeente wisselt deze inventaris uit met OVAM, zo vormt het de basis voor het afleveren van correcte bodemattesten.

Deze inventaris wordt opgemaakt om kopers te beschermen tegen bodemverontreiniging van een onroerend goed.

Is jouw perceel opgenomen in de gemeentelijke inventaris, dan kan je voor meer informatie steeds terecht bij de dienst grondgebiedszaken.

Meer info

www.ovam.be/bodem/verplichtingen/risicogronden