Wil je gronden overdragen? Dan moet je eerst een bodemattest aanvragen voor het afsluiten van de overeenkomst. Zo wordt de potentiële koper geïnformeerd over de bodemkwaliteit.

Inhoud

Een bodemattest wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Het document geeft weer of OVAM beschikt over relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Dat is het geval als een grond is opgenomen in het grondeninformatieregister (GIR).

Een grond wordt opgenomen in het GIR als OVAM relevante bodemonderzoeksgegevens krijgt, of informatie over de aanwezigheid van activiteiten met een risico tot bodemverontreiniging, een melding van een schadegeval …

Bij de verkoop van een grond moet de verkoper een bodemattest aanvragen.

Als er op de grond activiteiten zijn of waren met een risico tot bodemverontreiniging, dan spreekt men over een risicogrond. Als je je afvraagt of een grond een risicogrond is, kan je dit best navragen bij het gemeentebestuur, die een gemeentelijke inventaris heeft van risicogronden.

Gaat het over een risicogrond, dan moet de verkoper eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren en indienen bij OVAM.

Een grond die in het GIR is opgenomen, is niet altijd een risicogrond. Een grond kan immers naar aanleiding van o.a. het vrijwillig uitvoeren en indienen van een oriënterend bodemonderzoek opgenomen zijn in het GIR.

Als een grond niet in het GIR is opgenomen, wordt een blanco bodemattest uitgereikt. Dat betekent dat OVAM geen relevante gegevens heeft van die grond en dus ook geen uitspraak kan doen over de bodemkwaliteit. Een blanco bodemattest betekent dus niet dat de bodem niet verontreinigd is of kan zijn.

Voorwaarden

Een bodemattest is nodig bij elke overdracht van een grond (bebouwd en onbebouwd). Je hebt dus een bodemattest nodig als je een grond:

  • verkoopt;
  • ruilt;
  • of schenkt.

Ook bij de overdracht van bijvoorbeeld een appartement is een bodemattest nodig.

Wie de grond overdraagt, moet voor een geldig bodemattest zorgen. Het attest is nodig voor de ondertekening van het compromis.

Procedure

Je kan het bodemattest aanvragen via het online formulier op de website van OVAM. Je kan het aanvraagformulier ook downloaden.

Een blanco bodemattest wordt afgeleverd binnen 14 dagen na de ontvangst van de ontvankelijke aanvraag.

Als de aanvraag betrekking heeft op een grond die in het grondeninformatieregister is opgenomen, wordt het bodemattest afgeleverd binnen 60 dagen na de ontvangst van de ontvankelijke aanvraag.

Bedrag

De kostprijs van een bodemattest bedraagt 54 euro voor een volledig kadastraal perceel of 218 euro voor een deel van een kadastraal perceel. Voor gronden zonder perceelnummer is de kostprijs ook 54 euro voor aaneensluitende delen grond binnen dezelfde kadastrale afdeling en sectie.