Als sportvereniging kan je bij verschillende instanties subsidies aanvragen.

Gemeentelijke subsidies

Om gemeentelijke sportsubsidies te ontvangen, moet je als vereniging eerst erkend worden door de gemeente.

Vlaamse subsidies

Vanuit Vlaanderen zijn er verschillende subsidiestromen naar de sport. Alle informatie vind je op www.vlaanderen.be/nl/cultuur-sport-en-vrije-tijd/sport/subsidies-de-sport.

Voor G-sport vind je alle info op www.sport.vlaanderen/g-sport/vraag-subsidies-aan-voor-g-sport.

Naast deze subsidies kunnen sportclubs vaak ook via de sportfederatie waar ze lid van zijn, gesubsidieerd worden.