Om aanspraak te maken op subsidies of materiaal van de uitleendienst moet je vereniging eerst door de gemeente erkend worden.

Daarvoor moet je als vereniging voldoen aan een aantal voorwaarden die opgenomen zijn in het erkenningsreglement. De vraag tot erkenning moet in principe maar 1 keer gebeuren.