Duurzaam Wonen renovatie

Tegen 2034 wil de overheid dat de meest risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen.

Het gaat dan onder andere over hechtgebonden asbestcement (daken en gevels), maar ook over alle niet-hechtgebonden asbesttoepassingen.

Hechtgebonden asbest

Mijn VerbouwPremie: dakrenovatie en -isolatie

Wil je asbesthoudende materialen van de dakbedekking of van het onderdak verwijderen en vervangen?

Dan heb je recht op een bijkomende premie voor het verwijderen van asbest op voorwaarde dat je dit combineert met het voldoende isoleren van het dak of de zoldervloer (8 euro per m² - max. 50% van het factuurbedrag). De isolatielaag moet dan een minimum Rd-waarde hebben van 4,5m²K/W.

Meer info

www.duurzaamwonen.be/premies-en-leningen/mijn-verbouwpremie-dak

Mijn VerbouwPremie: buitenmuurrenovatie en -isolatie

Plaats je nieuwe isolatie langs de buitenmuur en is de huidige gevelbekleding asbesthoudend? Ook dan kom je in aanmerking voor de bijkomende premie voor asbestverwijdering (8 euro per m² - max. 50% van het factuurbedrag).

Ook hier moet je voor de verschillende types van isolatie aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Meer info

www.duurzaamwonen.be/premies-en-leningen/mijn-verbouwpremie-buitenmuur

Mijn VerbouwPremie: vloerrenovatie en -isolatie

Bij de afbraak en opbouw van draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten op het gelijkvloers (draagvloer), kan er asbest ontdekt worden die verwijderd moet worden.

In combinatie met werken aan de fundering of stabiliteit én (kelder)vloerisolatie, komt ook asbestverwijdering in aanmerking voor deze premie.

Meer info

www.duurzaamwonen.be/premies-en-leningen/mijn-verbouwpremie-vloer

Hechtgebonden asbest zelf verwijderen

Als je de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, mag je als particulier bepaalde asbesttoepassingen zelf verwijderen. Je kan het asbest dan, goed ingepakt, zelf afvoeren naar het recyclagepark.

Je kan het asbest ook aan huis laten ophalen. De ophaling aan huis is niet gratis, maar kan wel aan sterk gereduceerde tarieven door de tijdelijke ondersteuning van Vlaanderen (tot 80% goedkoper).

Meer info

www.iok.be/afval/asbest/asbest-aan-huis-laten-ophalen

Premie asbestverwijdering van niet-verwarmde gebouwen met plaatsing van zonnepanelen

Wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd niet-residentieel gebouw (bv. loods, stal, garage los van woongebouw), kan daarvoor een premie krijgen.

De premie bedraagt 12 euro per m² verwijderde asbestoppervlakte.

Meer info

www.fluvius.be/nl/premies/asbestverwijdering-niet-verwarmde-gebouwen-plaatsing-zonnepanelen

Niet-hechtgebonden asbest

Nog tot 2025 kan je bij IOK terecht voor een subsidie voor het verwijderen van niet-hechtgebonden asbest bij leidingisolatie en vloerbedekking.

De subsidie bedraagt 50% van de kostprijs (excl. btw), met een maximumsubsidie van 5 000 euro voor een woning en 7 000 euro voor een appartementsgebouw.

Meer info

www.iok.be/asbestproject