20231110 081547

De werken uit fase 1 in Begijnhof en Wampenberg lopen stilaan op hun einde. We brengen je graag op de hoogte van de verdere planning van de wegen- en rioleringswerken en de bereikbaarheid.

Fase 1 - tussen Wezenstraat en Academie (november 2023)

De stoepen en opritten worden aangelegd.

Parking de Wissel blijft beschikbaar om te parkeren.

De toegang van de Academie is voorzien via een tijdelijke omleidingsweg achter de gemeentelijke werkplaats. Die is bereikbaar vanuit Wampenberg via Neerstraat en ’t Zand.

20221214 Aquafin Arendonk Fase 1c
© Aquafin

Fase 2 - tussen Academie en Hokken

Timing

Omschrijving werken

27 november tot kerstvakantie 2023

Opbraak wegenis en aanleg riolering tot net voor het kruispunt met ‘t Zand

Januari 2024

Opbraak wegenis en aanleg riolering tot aan kruispunt Hokken

Maart 2024

Start opbouw nieuwe weg

Mei-juni 2024

Plaatsen asfalt rijbaan

Parking de Wissel is tijdens deze fase beschikbaar om te parkeren.

De toegang van de Academie is voorzien via tijdelijke omleidingsweg achter de gemeentelijke werkplaats. Die is bereikbaar vanuit Wampenberg

20221214 Aquafin Arendonk Fase 2

Fase 3 - Wegen- en rioleringswerken aan parking de Wissel

Timing

Omschrijving werken

1 - 14 april 2024 (paasvakantie)

Bestrating en groenaanleg van parking de Wissel.

Na de aanleg mag de parking een tijdje niet bereden worden, zodat het gras kan ingroeien. Mogelijk wordt er met eenrichtingsverkeer gewerkt zodat er geparkeerd kan worden in de straat. Meer info daarover volgt later.

20221214 Aquafin Arendonk Fase 3

Afwerking volledige werfzone

De toplaag asfalt wordt in zijn geheel aangelegd, dus op hetzelfde moment over de hele werfzone. Dit gebeurt voor alle straten helemaal op het einde van de werken, vermoedelijk mei - juni 2024.

Meer info

www.aquafin.be/nl-be/particulieren/rioleringswerken-in-je-buurt/23467-wegen-en-rioleringswerken-in-begijnhof-en-wampenberg