Wampenberg

Tientallen jaren geleden werd langs beide kanten van Wampenberg (van kapel Wampenberg tot Pelgrimsplein) de infrastructuur van de ventwegen aangepast tot een woonerf.

Omdat dit niet werd opgenomen in de politieverordening op het wegverkeer, zijn tot nu toe de verkeersregels van een woonerf er niet van toepassing.

Recent besliste de gemeenteraad om de ventwegen langs Wampenberg toch als woonerf op te nemen in het verkeersreglement. Binnenkort worden daarvoor de nodige verkeersborden geplaatst.

Kenmerken woonerf

  • Binnen een woonerf mogen voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken.
  • Bestuurders mogen voetgangers niet in gevaar brengen en hen niet hinderen. Indien nodig moeten ze stoppen. Bestuurders moeten bovendien extra voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
  • Voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.
  • De maximale snelheid binnen een woonerf is voor alle gebruikers beperkt tot 20 km per uur.
  • Parkeren is verboden, met uitzondering van de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen en waar de letter ‘P’ aangebracht is. Parkeren kan ook op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.