BBQ PRINT KEY VISUAL A4

Vermoed je dat je bodem verontreinigd is door een lek in je mazouttank of -leiding? Dan kan je vanaf nu rekenen op Promaz, een fonds dat je helpt om de bodemsanering uit te voeren of door financieel tussen te komen, ook voor bodemsaneringen uit het verleden.

Wie komt in aanmerking?

Elke eigenaar of eindgebruiker die een bodemvervuiling vaststelt die veroorzaakt wordt door een lek in een mazouttank of -leiding.

Maar ook wie in het verleden de bodem al gesaneerd heeft in geval van zo’n mazoutlek, kan genieten van de financiële tussenkomst van het fonds of van de uitvoering van de nodige saneringswerken.

Hoe dien je een aanvraag in?

Ga na of je in aanmerking komt voor een tussenkomst van het Promaz-fonds via www.promaz.be/doe-de-test.

Een aanvraag tot tussenkomst indienen doe je via het online formulier op www.promaz.be. Daar vind je ook een invulformulier dat je kan afdrukken en aangetekend kan versturen.

Meer info

Promaz
0800 63 636
info@promaz.be