Als je geen inkomsten hebt of inkomsten hebt die lager zijn dan de vastgestelde leefloonbedragen, dan kan je aanspraak maken op leefloon.

Voorwaarden

Leeftijd

 • Je bent meerderjarig (+18 jaar).
 • Je bent minderjarig (-18 jaar) en:
  • je bent ontvoogd door huwelijk of;
  • je bent zwanger of;
  • je hebt kinderen ten laste.

Nationaliteit

 • Je bent Belg.
 • Je bent statenloos.
 • Je bent een erkende vluchteling.
 • Je bent een onderdaan van sommige EG-lidstaten.
 • Je bent een vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister.

Inkomsten

 • Je hebt geen eigen inkomsten.
 • Je hebt een eigen inkomen dat lager is dan:
  • 1 288,46 euro per maand voor een alleenstaande persoon
  • 858,97 euro per maand voor een samenwonende persoon;
  • 1 741,29 euro per maand voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste.

Uitputten van je rechten

Je moet je rechten op loon, werkloosheidsuitkering, ziektevergoeding, pensioen, onderhoudsgeld of andere mogelijke uitkeringen eerst uitputten. Je moet hiervoor zelf de nodige stappen zetten.

Plichten

Je moet aantonen dat je werkbereid bent en dat je de nodige inspanningen doet om gepast werk te vinden.

Als je door gezondheidsredenen niet kan werken, moet je een medisch attest voorleggen.

Procedure

Als je denkt dat je in aanmerking komt voor een leefloon kan je langskomen in het Sociaal Huis. Je maakt hiervoor best een afspraak met een maatschappelijk assistent.