Hoge energiefacturen, zuinig omspringen met energie ... Ook daarvoor kan je terecht in het Sociaal Huis.

Verwarmingstoelage

Onder bepaalde voorwaarden kan je in aanmerking komen voor een verwarmingstoelage:

Je verwarmt je woning met huisbrandolie (mazout), lamppetroleum (type C) of bulkpropaangas en je behoort tot één van de volgende categorieën:

Categorie 1

 • Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
 • Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 23 851,17 euro (verhoogd met 4 413,54 euro per persoon ten laste). (inkomensgrenzen van 2024)

Categorie 2

 • Personen met een begrensd inkomen.
 • Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 23 851,17 euro (verhoogd met 4 413,54 euro per persoon ten laste). (inkomensgrenzen van 2024)
 • Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3

 • Personen met schuldoverlast die in schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten.

Aanvraag

De aanvraag voor een verwarmingstoelage moet gebeuren in het Sociaal Huis binnen de 60 dagen na levering.

Je brengt volgende documenten mee:

 • je identiteitskaart;
 • de originele factuur;
 • op vraag van het Sociaal Huis: bewijs van gezinsinkomen;
 • indien van toepassing: beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldenbemiddeling verricht.

De maximumtoelage per huishouden is vastgesteld op 400 euro per jaar.

Per jaar wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 2 000 liter brandstof.

Opladen budgetmeter

Heb je een budgetmeter voor elektriciteit en/of gas? Dan kan je je kaart komen opladen in het Sociaal Huis

Er zijn 2 mogelijkheden om te betalen voor je oplading:

 • via bancontact;
 • via een betaalbewijs dat je ontvangt van bpost na betaling aan Fluvius.

Minimale levering aardgas

Heb je een budgetmeter voor aardgas? Dan kan je tijdens de wintermaanden (van 1 november tot en met 31 maart) bij het Sociaal Huis een aanvraag indienen voor een toelage 'minimale levering aardgas'.

De maatschappelijk assistent doet een financieel onderzoek. Als hieruit blijkt dat je recht hebt op een toelage, krijg je tijdens de wintermaanden 2 keer per maand een toelage om je budgetmeter voor aardgas op te laden.

Steun energie

Als je moeilijkheden hebt om je energiefacturen te betalen, kan je vragen om een energiesteun te bekomen bij het Sociaal huis. Zij bekijken samen met jou je financiële situatie en maken een gemotiveerd sociaal verslag om een steunaanvraag in te dienen bij het bijzonder comité voor de sociale dienst.