Afhankelijk van je persoonlijke situatie heb je mogelijk recht op een bijkomende financiële tussenkomst.

Voorbeelden van mogelijke financiële tussenkomsten:

  • dringende steun
  • tussenkomst medische kosten
  • tussenkomst woonkosten
  • tussenkomst energiekosten
  • tussenkomst schoolkosten

De maatschappelijke assistent onderzoekt jouw nood aan financiële hulp.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over je aanvraag. In dringende gevallen kan de voorzitter zelf beslissen.