Iedere persoon die op de kiezerslijst ingeschreven is, wordt uitgenodigd om zich aan te melden in het stembureau.

Inhoud

België kent verkiezingen op 5 bestuursniveaus:

 1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
 2. federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 3. regionale verkiezingen: in Vlaanderen kiezen we vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement
 4. provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad
 5. gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn

Europese en regionale verkiezingen vallen in principe samen en normaal gezien vallen ook de federale verkiezingen op dezelfde datum. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen.

Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwaarden

Als Belg ben je stemgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent minstens 18 jaar, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde).
 • Je bent niet geschorst of uitgesloten van het kiesrecht.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde).

Let op! Op 9 juni 2024 zullen voor de eerste keer ook 16- en 17-jarigen kunnen stemmen voor het Europees Parlement.

Procedure

De eerstvolgende verkiezingen vinden plaats in 2024:

 • zondag 9 juni 2024: verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement
 • zondag 13 oktober 2024: verkiezingen voor de Provincieraad en de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn.

Iedere persoon die op de kiezerslijst ingeschreven is, wordt uitgenodigd om zich aan te melden in het stembureau. Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen, moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten.

Je moet stemmen in de gemeente waar je gedomicilieerd bent op de datum van het vastleggen van de kiezerslijsten. Die gemeente moet je oproepingsbrief versturen, ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen. Als je bent verhuisd na het vastleggen van de kiezerslijsten, dan wordt de oproepingsbrief verzonden naar je vorige adres.

Wat meebrengen

 • oproepingsbrief
 • identiteitskaart

Je hebt je oproepingsbrief niet ontvangen?

Hebt je 15 dagen voor de verkiezingsdag nog geen oproepingsbrief ontvangen of bent je je oproepingsbrief kwijt? Dan kan je een duplicaat aanvragen bij de dienst burgerzaken. Je kan er tot op de dag van de verkiezingen terecht voor een duplicaat.

Op deze oproepingsbrief wordt 'DUPLICAAT' vermeld door het lokaal bestuur.

Je hebt geen oproepingsbrief en geen duplicaat?

Het kiesbureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als hij zijn oproepingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van zijn identiteitskaart.

Contacteer de dienst burgerzaken voor meer informatie.

Je hebt op de dag van de verkiezingen je identiteitskaart verloren?

Bij diefstal of verlies van je identiteitskaart, bel je onmiddellijk DOCSTOP. Daarna doe je aangifte bij de politie (diefstal) of bij de dienst burgerzaken (verlies). Gaat het om een verblijfstitel, dan moet je aangifte doen bij de politie (zowel diefstal als verlies).

De politie of de dienst burgerzaken geeft je een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen.

Uitzonderingen

Als je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan komen, kan je toch je stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Meer info

https://verkiezingen.fgov.be