Procedure om een voorlopig rijbewijs aan te vragen.

Inhoud

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kan kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs met begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs met begeleider voor 12 maanden voor iemand die in zijn wachttijd van 3 jaar zit na een vorig vervallen voorlopig rijbewijs.

Voorwaarden

Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar. Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool jou rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs vraag je aan bij het gemeentebestuur. Je komt hiervoor persoonlijk langs bij de dienst burgerzaken met de nodige documenten.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart;
 • een recente pasfoto (max. 6 maanden oud), als de foto op je elektronische identiteitskaart niet meer gelijkend is of als je een andere foto op je rijbewijs wil;
 • document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum;
 • als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: rijgeschiktheidsattest;
 • als je kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider:
  • aanvraagformulier, ingevuld door de begeleider. Als de begeleider niet in Arendonk woont, moet hij of zij eerst naar het gemeentebestuur waar hij of zij ingeschreven is om het aanvraagformulier daar te laten afstempelen.

Bedrag

20 euro