Wie een voertuig wil besturen buiten de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) heeft een internationaal rijbewijs nodig.

Inhoud

Als je naar een land reist dat het Europese rijbewijs niet erkent, heb je een internationaal rijbewijs nodig.

Een internationaal rijbewijs is een document dat je steeds samen met het gewone rijbewijs moet voorleggen. Een internationaal rijbewijs is 3 jaar geldig, maar als het Belgische rijbewijs minder lang geldig is, geldt dit ook voor het internationaal rijbewijs.

Voorwaarden

  • Je bent in het bezit van een Belgische identiteitskaart.
  • Je bent in het bezit van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs.
  • Je bent niet vervallen in het recht tot sturen.

Procedure

Je vraagt je internationaal rijbewijs aan bij het gemeentebestuur. Je komt hiervoor persoonlijk langs bij de dienst burgerzaken met de nodige documenten.

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart;
  • een recente pasfoto (max. 6 maanden oud);
  • je geldig Belgisch of Europees rijbewijs
  • als je internationaal rijbewijs niet langer geldig is en je een nieuw komt aanvragen: je oude internationaal rijbewijs;
  • als je internationaal rijbewijs verloren of gestolen is: het attest van verlies of diefstal.

Bedrag

16 euro