Wie houder is van een buitenlands rijbewijs kan dat onder bepaalde voorwaarden inwisselen voor een Belgisch/Europees rijbewijs.

Voorwaarden

  • Je bent in het bezit van een rijbewijs dat ingeruild kan worden. Dit verschilt van land tot land.
  • De geldigheidsduur van het rijbewijs is niet vervallen.
  • Je bent in het bezit van een geldige identiteitskaart of verblijfskaart die afgeleverd werd in België (vreemdelingenkaart).

Procedure

Je vraagt je rijbewijs aan bij het gemeentebestuur. Je komt hiervoor persoonlijk langs bij de dienst burgerzaken met de nodige documenten.

Wat meebrengen

  • je Belgische identiteitskaart of verblijfskaart;
  • het buitenlands rijbewijs;
  • een recente pasfoto (max. 6 maanden oud), als de foto op je elektronische identiteitskaart of verblijfskaart niet meer gelijkend is of als je een andere foto op je rijbewijs wil;
  • eventueel een beëdigde vertaling van het buitenlands rijbewijs, als het niet in één van de landstalen of in het Engels is opgesteld.

Bedrag

20 euro