Opvragen van een uittreksel uit het strafregister.

Inhoud

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Er zijn 3 modellen:

  • Model 1 (art. 595) is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen jou een uittreksel uit het strafregister vragen als je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
  • Model 2 (art. 596.2) is het zogenaamde ‘minderjarigenmodel’, nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.
  • Model 3 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Procedure

  • Je vraagt het uittreksel persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken. Het uittreksel kan onmiddellijk afgeleverd worden.
  • Je kan de aanvraag doen per mail en komt het attest persoonlijk ophalen.
  • Je kan het uittreksel digitaal aanvragen met je elektronische identiteitskaart (en kaartlezer) of via itsme.

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Je vraagt het uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale Overheidsdienst Justitie:

  • als buitenlander, voor de periode van je verblijf in België;
  • als je geen woon- of verblijfplaats meer hebt in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven);
  • in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's).

Ook gerechtelijke en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.