Elk kind moet verplicht gevaccineerd worden tegen kinderverlamming (polio) vóór de 18de levensmaand.

Inhoud

In België is de poliovaccinatie de enige verplichte vaccinatie voor kinderen.

Elk kind krijgt 4 vaccinaties voor de leeftijd van 18 maanden, tenzij er neven- of tegenwerkingen zijn.

Bij de geboorte ontvang je een polioattest. Dat attest bezorg je na de laatste vaccinatie op 15 maanden terug aan het lokaal bestuur.

Voorwaarden

De arts vult het attest pas in als het kind de 4 dosissen toegediend gekregen heeft.

Om medische redenen kan de arts beslissen:

  • de inentingen oraal toe te dienen in 3 doses (op 3, 5 en 12 maanden);
  • de inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat je aan de gemeente moet bezorgen.

Een kind dat voor de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Als het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Als het inentingsschema niet voltooid is of als het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop.

Procedure

  • Bij de geboorteaangifte van jouw kind zit een polioattest. Bewaar dit tot je kind volledig ingeënt is tegen polio.
  • Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen door de arts die de baby heeft gevaccineerd.
  • Bezorg dit attest aan het lokaal bestuur vóór de baby 18 maanden wordt. Zo kan de gemeente controleren of de inentingen toegediend werden.

Als je het polioattest verloren bent, kan je in het consultatiebureau van Kind en Gezin een nieuw exemplaar krijgen.

Wat meebrengen

Het door de arts ingevulde en ondertekende vaccinatiebewijs.