Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen over het wegnemen en de transplantatie van organen en weefsel na zijn/haar overlijden.

Inhoud

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.

Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Procedure

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingen-register), dan ben je automatisch een potentiële orgaandonor, tenzij:

  • je dit uitdrukkelijk geweigerd hebt tijdens je leven;
  • je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaandonatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat je wil wordt gerespecteerd, kan je je keuze laten registreren. Dat kan op 3 manieren:

  • digitaal (met je elektronische identiteitskaart en kaartlezer of via itsme);
  • bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis;
  • bij je huisarts.

Minderjarigen en personen die niet in staat zijn om hun wil alleen uit te drukken, moeten altijd langskomen bij de dienst burgerzaken.

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Bedrag

Gratis