Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen over het wegnemen en de transplantatie van organen en weefsel na zijn/haar overlijden.

Inhoud

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.

Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Procedure

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingen-register), dan ben je automatisch een potentiële orgaandonor, tenzij:

  • je dit uitdrukkelijk geweigerd hebt tijdens je leven;
  • je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaandonatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat je wil wordt gerespecteerd, kan je je keuze laten registreren. Vul hiervoor het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie in en laat het registreren bij het gemeentebestuur. Je kan het formulier ook krijgen bij de dienst burgerzaken.

De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Bedrag

Gratis