Een militiegetuigschrift bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed.

Inhoud

Het militiegetuigschrift of militieattest heet tegenwoordig 'stamboekuittreksel'. Het toont aan of mannen geboren vóór 1 januari 1976 hun dienstplicht vervuld hebben of ervan vrijgesteld zijn.

Je hebt dit soms nodig voor bijvoorbeeld:

  • een pensioenaanvraag;
  • een sollicitatie;
  • de mutualiteit.

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976.

Mannen geboren vanaf 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de dienstplicht. De dienstplicht is immers afgeschaft sinds 1994.

Procedure

Je kan een militiegetuigschrift schriftelijk aanvragen bij:

Ministerie van Defensie
Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve Expertise
Ondersectie Notariaat
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel
02 264 63 44