Kom je in Arendonk wonen of verhuis je binnen onze gemeente? Geef je adreswijziging door bij de dienst burgerzaken.

Inhoud

Als je naar Arendonk verhuist, moet je je nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst burgerzaken. Ook als je binnen onze gemeente verhuist, moet je dit aangeven.

Procedure

Er zijn verschillende manieren om je adreswijziging door te geven:

  • Je kan de adreswijziging doorgeven via het e-loket.
  • Je kan langsgaan bij de dienst burgerzaken van jouw nieuwe woonplaats.

Om een adreswijziging voor je hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf ergens anders te vestigen, moet hij vergezeld worden door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte controleert een wijkagent of je inderdaad op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na die controle word je ingeschreven op het nieuwe adres en kom je naar het gemeentehuis om je identiteitskaart te laten aanpassen. Daarvoor heb je jouw elektronische identiteitskaart met pincode nodig. Als je die code niet meer kent, kan de dienst burgerzaken nieuwe codes opvragen.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties op de hoogte brengen van jouw adreswijziging. De dag van aangifte is de datum van inschrijving op het nieuwe adres.

Wat meebrengen

Identiteitskaart met pincode

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Als je vanuit het buitenland naar België verhuist, verloopt de procedure anders. Voor meer informatie kom je best langs bij de dienst burgerzaken.

Gratis boom voor elke nieuwe inwoner

Sinds 2022 schenkt het lokaal bestuur een gratis boom aan elke nieuwe inwoner in Arendonk. Gezinnen die naar onze gemeente verhuizen, krijgen hiervoor de nodige informatie van de dienst burgerzaken.

Uitgebreide info vind je bij: Gratis boom voor elke nieuwe inwoner.