Minderjarigen die naar het buitenland reizen, hebben in bepaalde gevallen toestemming van de ouders nodig.

Inhoud

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop je als ouder toelating geeft aan je kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Procedure

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen.

Wat meebrengen

Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft