De vreemdelingenkaart is het bewijs dat je bent ingeschreven in het vreemdelingenregister.

Inhoud

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 9 types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische C kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische D kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • elektronische EU kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische EU+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer

Procedure

Je biedt je persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken voor de ondertekening van het basisdocument voor de elektronische vreemdelingenkaart. Een 3-tal weken na de aanvraag ontvang je thuis een witte omslag met een pin- en pukcode. Dit is de uitnodiging om je elektronische vreemdelingenkaart persoonlijk af te halen.

Bij afhaling activeer je met de pin- en pukcode je nieuwe kaart. De oude vreemdelingenkaart geef je af.

Bewaar je pin- en pukcode zorgvuldig, je kan ze later nog nodig hebben.

Wat meebrengen

 • paspoort of identiteitskaart van het land van herkomst;
 • een recente pasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's;
 • bij de activering van de kaart: de brief met jouw pin- en pukcode.

Bedrag

18,80 euro voor een A kaart, B kaart, C kaart, D kaart of H kaart
18,30 euro voor een EU kaart, EU+ kaart, F kaart of F+ kaart

Verlies of diefstal vreemdelingenkaart

Bij verlies of diefstal van je vreemdelingenkaart kan je dit melden bij de politie.