De vreemdelingenkaart is het bewijs dat je bent ingeschreven in het vreemdelingenregister.

Inhoud

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn verschillende types vreemdelingenkaarten.

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en dus tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf. Om te weten voor welke kaart je in aanmerking komt, moet je persoonlijk langskomen bij de dienst burgerzaken.

De vreemdelingenkaart wordt afgeleverd nadat het recht verworven is in België te verblijven of er zich te vestigen.

Wat meebrengen

  • paspoort of identiteitskaart van het land van herkomst;
  • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart;
  • een recente pasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's;
  • bij de activering van de kaart: de brief met jouw pin- en pukcode.

Bedrag

19,60 euro voor een A kaart, B kaart, C kaart, D kaart of H kaart
19,10 euro voor een EU kaart, EU+ kaart, F kaart of F+ kaart

Verlies of diefstal vreemdelingenkaart

Bij verlies of diefstal van je vreemdelingenkaart kan je dit melden bij de politie.