Inwoners die ongehuwd samenwonen, kunnen dit een wettelijk karakter geven door een verklaring af te leggen van wettelijke samenwoning.

Inhoud

2 personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend.

De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voorwaarden

Je kan wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met hem of haar deelt.

Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer of zus, een ouder of een kind, of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

  • meerderjarig bent;
  • handelingsbekwaam bent;
  • niet verbonden bent door een huwelijk of een andere vorm van geregistreerd partnerschap;
  • ingeschreven bent op hetzelfde adres.

Procedure

Je legt samen met je partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoning af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

  • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden;
  • eenzijdig door één van de samenwonenden;
  • door het huwelijk;
  • door het overlijden van één van de partners.

Wat meebrengen

De identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Bedrag

Een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen is gratis.

Uitzonderingen

Voor wettelijk samenwonen tussen personen met een vreemde nationaliteit, kom je best langs bij de dienst burgerzaken om te bekijken welke documenten je nodig hebt.

Attest van wettelijke samenwoning

Een attest van wettelijke samenwoning bevestigt dat 2 personen hun wettelijke samenwoning hebben laten registreren.

Je kan het attest digitaal aanvragen met je elektronische identiteitskaart (en kaartlezer) of via itsme.