Wie dat wil, kan een verklaring afleggen met betrekking tot de manier waarop hij of zij na overlijden begraven wil worden.

Inhoud

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat je kan opvragen bij de dienst burgerzaken.

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

 • of je kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie;
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden;
 • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest);
 • of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Procedure

Hoe kan ik een laatste wilsbeschikking laten opstellen?

Je geeft een ondertekende en gedateerde verklaring af bij de dienst burgerzaken. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en je krijgt een ontvangstbewijs mee.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

Je kan kiezen voor begraving of crematie. Je kan kiezen of de crematie gevolgd wordt door:

 • begraving van de as binnen een begraafplaats;
 • bijzetting van de as in een urnenmuur (columbarium);
 • verstrooiing van de as:
  • in een strooiweide op een begraafplaats;
  • in de Belgische territoriale zee;
 • begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige);
 • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de laatste wilsbeschikking kan je het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • katholieke godsdienst;
 • protestantse godsdienst;
 • anglicaanse godsdienst;
 • orthodoxe godsdienst;
 • joodse godsdienst;
 • islamitische godsdienst;
 • vrijzinnige levensovertuiging;
 • neutraal filosofische overtuiging.

Opgelet! Als je geen keuze van ritueel hebt aangeduid in je laatste wilsbeschikking, wil dat niet zeggen dat je expliciet aangeeft dat je geen ritueel wil. Daarvoor maak je best een aparte verklaring op, bijvoorbeeld bij een notaris.

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt zodra ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?

Het is altijd mogelijk om zelf wijzigingen aan je laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de dienst burgerzaken.

Je nabestaanden kunnen niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten je laatste wil nakomen.

Mogen de nabestaanden na crematie de as van een overledene zelf bijhouden?

De nabestaanden kunnen de as ook bewaren. Maar bij het einde van deze bewaring moet de as worden:

 • uitgestrooid;
 • begraven;
 • bijgezet in een urnenmuur op de begraafplaats.