Bij een echtscheiding blijft het kind ingeschreven bij één ouder. Het verblijfsadres bij de andere ouder kan je ook laten registreren.

Inhoud

Als ouders uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de kinderen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. Als het kind altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt.

Het is mogelijk om in het dossier van het kind te vermelden dat de minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de andere ouder, de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder', bij wie het kind niet is ingeschreven.

Procedure

Het verzoek wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders. Enkel als er geen schriftelijke toestemming bestaat, moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden.

Er worden geen specifieke formulieren voorzien voor de aangifte of ontvangstmelding. Het gedeeld verblijf wordt ook niet vermeld op attesten of de identiteitsdocumenten.

Als je gebruik wil maken van deze maatregel, neem dan contact op met de dienst burgerzaken.